Papier-mâché bust

In traditional Indian society, there was no sharp distinction between “art” and “craft”.  The Indian craftsman perceives his creativity, as a divine revelation and not merely as knowledge inherited and perfected over the years. 

A pair of decorative papier-mâché busts picturing farmers from Rajasthan. The faces are depicted with highly stylized eyes executed in a swift black brush stroke tending to almost reach the temples of the face of the busts. Pigment painting on papier-mâché.

  • Size: ca H 35cm x W 20cm
  • Made from papier-mâché pigment painting
  • Handmade and hand painted

(Please note - each bust is a unique handmade product, and therefore can differ slightly from the pictured item)


 Papier-mâchébyst 

I det traditionella indiska samhället fanns det ingen skarp gräns mellan "konst" och "hantverk". Den indiska hantverkaren uppfattar sin kreativitet som en gudomlig uppenbarelse och inte bara som kunskap som ärvts och fulländats genom åren.

Ett par dekorativa papier-machébyst, föreställande bönder från Rajasthan. Deras ansikten avbildas med mycket stiliserade ögon målade med snabba svarta penseldrag som tenderar att nå nästan ända ut till tinningarna på bysten. Pigmentmålning på papier-maché.

  • Storlek: ca H 35cm x B 20cm
  • Tillverkad av papier maché, pigmentmålning
  • Tillverkade och målade för hand

(Vänligen notera - då varje byst är unikt kan den verkliga produkten skilja sig något från bilden)

599 kr

THIS ITEM IS CURRENTLY OUT OF STOCK!

VisaMasterCardSwishDirektbetalningPaysonPayPal