HOUSEHOLD GOODS AND UNIQUE HANDMADE LIGHTING

Clean essential oil blend

 • 230 kr

Cleaner, better and fairer fragrance for your home. 100% plant-based wax candles, paraben free fragrance oils, high quality scents and made in the UK. WXY desig

In Stock
Share
Stock: 5

Cleaner, better and fairer fragrance for your home. 100% plant-based wax candles, paraben free fragrance oils, high quality scents and made in the UK. WXY design their fragrances to evoke states of mind and unspoken sensations that only smell can communicate. Their aesthetic is clear and simple, looks good in any room and lets the smells do the talking. 

Recyclable materials are used wherever possible and virtually no plastics. With each purchase of a product, WXY donate 3% of profits to a charitable organisation or project.

A fatigue-fighting blend to help you feel energised and positive. Great for mamas to be, lemon is said to ease morning sickness, while citronella is used to lift a low mood. Citronella is said to ward off some insects too, perfect for those summer evenings. Combine the oil blend with WXY ultrasonic oil diffuser. 

 • Size: 15 ml
 • Scent: lemon and citronella
 • Up to 45 uses (5-10 drops per use)
 • Comes in a glass container
 • Made in the UK


 Clean eterisk oljeblandning

Renare, bättre och rättvisare doft för ditt hem. 100% växtbaserade vaxljus och doftpinnar med parabenfria doftoljor, högkvalitativa dofter och tillverkning i Storbritannien. WXY designar sina dofter för att framkalla sinnestillstånd och outtalade känslor som bara doft kan kommunicera. Deras estetik är ren och enkel, passar i alla rum och låter dofterna stå i centrum.

Återvinningsbara material används där det är möjligt och praktiskt taget ingen plast. Vid varje köp av en produkt donerar WXY 3% av vinsten till en välgörenhetsorganisation eller ett projekt.

En oljeblandning mot trötthet som hjälper dig att känna dig energisk och positiv. Perfekt för blivande mammor,  citron sägs lindra illamående på morgonen, medan citronella används för att lyfta ett nedstämt humör. Citronella sägs också avvärja vissa insekter, perfekt för sommarkvällar utomhus. Kombinera oljeblandningen med WXY diffuser för eterisk olja. 

 • Storlek: 15 ml
 • Doft: citron och citronella
 • Upp till 45 användningar (5-10 droppar per användning)
 • Glasbehållare med pipett
 • Tillverkad i Storbritannien