2littlespoons
ANT ANTICS BLOCKS

ANT ANTICS BLOCKS


These blocks go marching four by four…hurrah, hurrah. Trails of ants connect on all six sides of these sixteen blocks, forming never-ending patterns for your kids to explore. Each set contains images of ant hills, a queen with her eggs, and a spider, the ant's nemesis. Handmade by Uncle Goose with love for learning, design and creativity. All colours used are free from heavy metals.

  • Product - 16 pcs, 44 mm basswood cubes
  • Details - handmade and hand printed, non-toxic colours
  • Sourced - USA
Delivery time: 3-7 days


ANT ANTICS KLOSSAR


De här träklossarna marscherar fyra och fyra ... hurra, hurra. Spår av myror ansluter på alla sex sidor av de sexton klossarna och bildar oändliga mönster för barnet att utforska. Varje set innehåller bilder av myrstackar, en drottning med sina ägg och en spindel - myrans fiende nummer ett! Klossarna tillverkas för hand av Uncle Goose, och alla färger är fria från tungmetaller.

  • Produkt - 16 st träklossar 44 mm, lindträ
  • Detaljer - tillverkade och målade för hand, giftfri färg
  • Land - USA

Leveranstid: 3-7 dagar

299 SEK
This product is currently out of stock, please contact us for the estimated arrival date.