2littlespoons
STÄDGLÄDJE

STÄDGLÄDJE


Städglädje helps you make cleaning easier, more fun and more environmentally friendly! Focusing on non-toxic agents like lemon, vinegar and bicarbonate and old sports socks (!) Marléne Eriksson goes through all rooms and surfaces throughout your home and explains how to make it sparkly clean. The book is clearly laid out, going through each room with tips on what to do every day, weekly and monthly. The experienced cleaner can get lots of inspiration and learn to be more efficient, while the one who just left home can learn the basics of cleaning. 

  • Product - book on cleaning
  • Details - hardback, 251 pages, Swedish language
  • Sourced - Sweden
Delivery time: 3-7 days


STÄDGLÄDJE

Städglädje hjälper dig göra städningen enklare, roligare och mer miljövänlig! Med fokus på giftfria medel som citron, ättika och bikarbonat och gamla tubsockor (!) går Marléne Eriksson igenom alla rum och ytor i hela ditt hem och förklarar hur du ska få det skinande rent. Boken är tydligt upplagd och städningen gås igenom rum för rum, med tips om vad man bör göra varje dag, varje vecka och varje månad. Den vane städaren kan här få massor med inspiration och lära sig bli mer effektiv, medan den som kanske nyss har flyttat hemifrån får lära sig städningens grunder.

  • Produkt - bok om städning
  • Detaljer - häftad, svensk text, 126 sidor
  • Land - Sverige

Leveranstid: 3-7 dagar

139 SEK