2littlespoons

NATURAL SEA SPONGE


This sea sponge is 100% natural and biodegradable. Soft and absorbent, it is pleasant to use for cleansing and massaging the face and body. No two sponges look alike so each one is unique. The sponges are selected and harvested in the Caribbean Sea with the greatest respect for the seabed. The diver hand cuts them without pulling them up so that the base remains intact and that each sponge has the ability to regenerate. Before using, soak the sponge in water. Rinse thoroughly after use, and set out to dry. Suitable for delicate skin and toddlers.
  • Product - natural sea sponge
  • Details - approx 10*10 cm
  • Sourced - France

Delivery time: 3-7 days


NATURLIG HAVSSVAMP


En 100% naturlig och biologiskt nedbrytbar havssvamp. Den är mjuk och absorberande, och behaglig att använda för rengöring och massage av ansikte och kropp. Inga svampar ser exakt likadana ut, och var och en är helt unik. Svamparna väljs noga ut och skördas i Karibiska havet med största respekt för havsbotten. Dykaren skär av dem för hand utan att dra upp den, så att basen förblir intakt och svampen kan växa igen. Före användning, blötlägg svampen i vatten. Skölj noga efter användning, och låt svampen torka. Lämplig också för känslig hud och småbarn.
  • Produkt - naturlig havssvamp
  • Detaljer - ca: 10*10 cm
  • Land - Frankrike

Leveranstid: 3-7 dagar

139 SEK
This product is currently out of stock, please contact us for the estimated arrival date.