2littlespoons
"I WANT TO BE" LOTTO GAME

"I WANT TO BE" LOTTO GAME


A Lotto game for children and grown-ups; the winner is the player who first collects all the images of his ocupation. Contains six ocupation cards and 36 round cards with ocupation images, all beautifully illustrated by Àfrica Fanlo. Part of our range of quality traditional toys and games with beautiful design. For kids from 3 to 103!
  • Product - Lotto game for up to six players
  • Details - made from recycled cardboard and paper
  • Sourced - Spain

Delivery time: 3-7 days


"JAG VILL BLI" LOTTOSPEL


Ett Lottospel för barn och vuxna; vinnaren är den spelare som först samlar alla bilder av sitt yrke. Innehåller sex yrkeskort och 36 runda kort med yrkesbilder, alla vackert illustrerade av Àfrica Fanlo. En del av vårt sortiment av traditionella leksaker och spel med fin design. För alla barn från 3 till 103!
  • Produkt - Lottospel för upp till sex spelare
  • Detaljer - tillverkat av återvunnen kartong och papp
  • Land - Spanien

Leveranstid: 3-7 dagar


195 SEK