2littlespoons
ALPHABET FACTORY BLOCKS

ALPHABET FACTORY BLOCKS


These handmade wooden blocks are inspired by the original House Industries factory logo and feature a selection of letters, numbers and symbols from House's renowned font collections. Compatible with all human neurosensory systems and powered by finger oil, children's mucus and a love for learning, the Factory Blocks do not require batteries, software updates or hand wringing over obsolescence.
  • Product - 31 basswood interlocking pieces
  • Details - handmade and handprinted, non-toxic colours
  • Sourced - USA
Delivery time: 3-7 days


KLOSSAR ALFABETSFABRIK


De här handgjorda träklossarna är inspirerade av House Industries ursprungliga logotyp och består av ett urval bokstäver, siffror och symboler från House Industries berömda typsnittssamlingar. Fabriken är kompatibel med alla mänskliga neurosensoriska system och drivs av kladdiga fingrar, dregel och en kärlek till lärande. Den kräver varken batterier eller programuppdateringar.

  • Produkt - 31 st träklossar, lindträ
  • Detaljer - tillverkade och målade för hand, giftfri färg
  • Land - USA

Leveranstid: 3-7 dagar

995 SEK