2littlespoons
CLAY PLANT POT 16 CM

CLAY PLANT POT 16 CM


In the Lazio region north of Rome is the city of Bolzano, which was once home to many potters. One of the leading, Roberto Rosso, created a flower pot with a distinctive lace border inspired by ancient Greece. The pot was a great success in Italy in the 1800´s but then went out of fashion. Now the beautiful pot is once again produced in Tuscany. 

A flower pot of high quality clay has many advantages: it allows air to the roots, retains moisture and thereby gives the plant optimum growing conditions. Our flower pots are handmade from the best Tuscan quality clay and fired at a very high temperature. A special silicone coating makes the pot plates 100 % waterproof.

  • Product - plant pot with plate
  • Details - handmade in clay, dia: 16 cm
  • Sourced - Denmark

Delivery time: 3-7 days


LERKRUKA 16 CM


Från 1860 fram till 1950-1960 tillverkades många lerkrukor i Danmark. Ett av de mindre krukmakerierna, som var verksamt i Köpenhamn, tillverkade den här vackra krukan i omkring 50 år. Sedan introducerades plastkrukor på marknaden och konkurrerade ut de flesta krukor av lera. Vår leverantör fann den här gamla lerkrukan i en nedlagd plantskola och får den nu producerad nära Lucca i Toscana.

En blomkruka av god lerkvalitet har många fördelar: den ger luft till rötterna, behåller fukt och ger därmed ger växten optimala växtförhållanden. Våra blomkrukor är handgjorda i den bästa toskanska lerkvalitet och bränns vid mycket höga temperaturer. En speciell silikonbehandling gör faten100 % vattentäta. 

  • Produkt - blomkruka med fat
  • Detaljer -  handgjord i lera, dia: 16 cm
  • Land - Danmark

Leveranstid: 3-7 dagar

139 SEK